Het water

Recrea 2009. Zwembad Wieringerwaard. (4-koloms 115)Het zwembad heeft de beschikking over een bron waaruit het water wordt opgepompt. Deze natuurlijke bron voorziet het zwembad niet alleen van schoon zwemwater maar draagt bij aan de status natuurbad. Het water wordt ieder jaar na het traditionele ‘flappenharken’ (het schoonmaken van de zandbodem) in het zwembad gepompt.

Als het bad na een ruime week haar waterniveau heeft bereikt wordt de pomp stopgezet en gaat de natuur haar werk doen. Het water wordt door de zon opgewarmd en als het water warm genoeg is, verschijnen ‘uit het niets’ de watervlooien. De watervlooien zijn van groot belang voor het zwembad. Zij zorgen ervoor dat algen geen kans krijgen om het natuurwater te gaan beheersen.

PB170609. Zwembad Wieringerwaard. (3-koloms 90)

Het water wordt ieder jaar voorafgaand aan het seizoen bemonsterd door Omegam Water. Zij beoordelen het water niet alleen visueel maar kijken ook naar de samenstelling ervan. Daarnaast controleren zij direct het water in de leidingen op de legionella-bacterie. Zo is het zwembad voor de start (in mei) helemaal voorbereid op het zwemseizoen.

Gedurende het seizoen worden eveneens regelmatig monsters van het water genomen om de kwaliteit van het water te blijven waarborgen.

DSC_0021

Tijdens het seizoen kan het water flink opwarmen. Boven de 22 graden Celcius moet staat de waterpomp dan ook voortdurend aan om zo voor koeling te zorgen. Met het verkoelen en het in beweging brengen van het water krijgt de gevreesde blauwalg geen kans.

Het kan voorkomen dat het natuurlijke evenwicht wordt verstoord. Dit kan door een hoog bezoekersaantal of extreem zonnig weer. Dit is over het algemeen in augustus en september het geval. Dan krijgt de groene alg meer kans in het bad. Het bad kleurt enigszins groen en de watervlooien lijken verdwenen. Mocht dit het geval zijn dan wordt er eveneens gepompt om het water in beweging te houden. Uiteindelijk komen de watervlooien zelf weer terug en winnen het weer van de alg. Het natuurlijke evenwicht wordt dus gewoon weer hersteld.

Kortom, daarmee blijft het water op een natuurlijke manier in conditie en heel schoon.