Klachtenprocedure

Stichting Zwembad Wieringerwaard hanteert een klachtenprotocol voor bezoekers en ouders van leszwemmende kinderen. Mochten er onverhoopt zaken zijn die niet naar wens gaan, kunt u dit melden bij het badpersoneel of de dienstdoende kassamedewerker. Het bestuur van zwembad Wieringerwaard zal dan binnen twee weken een antwoord geven op de ingediende klacht. Dit antwoord zal duidelijkheid verschaffen over de aard van de klacht en al dan niet noodzakelijk worden opgelost. Het kan ook zijn dat de klacht niet ontvankelijk wordt verklaard, maar daar zal dan uitleg over worden gegeven.

Geef ten alle tijde, bij het indienen van uw klacht, uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres door zodat het bestuur u weet te bereiken voor een antwoord.